rassi
12,550 ▲ 250 (+2.03%)
06/23 장마감 관심종목추가 관심종목 관심종목
삼진에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

업종

대출가능
삼진 (032750)
 • 현재가 : 12,550 ▲ 250 (2.03%)
 • 상장주수(만) : 600
 • 시가총액(억) : 753
 • 외국인 비율 : 2.91%

※ 일반전기전자 업종 내에서 시가총액이 가장 비슷한 종목을 비교하였습니다.

단위 : 원, 주, 억원,%

비교항목 null
(null)
null
(null)
null
(null)
null
(null)
주가 현재가
전일대비(등락률)
거래량
시가총액
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
손익
(12개월)
매출액
영업이익
당기순이익
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
주당
가치
주당 순이익
주당 순자산
주당 순현금흐름
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
안정성 부채비율
유보율
null
null
null
null
null
null
null
null
3276.19

▲12.31
0.38%

실시간검색

 1. 셀트리온281,500▲
 2. 카카오169,500▲
 3. 삼성전자80,100▲
 4. 진원생명과학43,250↑
 5. 씨젠84,800▲
 6. 셀트리온헬스123,600▲
 7. 대한전선3,205▼
 8. NAVER423,500▲
 9. 코미팜11,000-
 10. 두산중공업26,000▼