rassi
85,200 ▲ 1,400 (+1.67%)
06/16 장마감 관심종목추가 관심종목 관심종목
현대미포조선에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

주체별 매매동향

대출가능
날짜 현재가 등락률 거래량 외국인 기관 개인
순매매 지분율 순매매 20일 누적 순매매
21/06/16 85,200 +1.67% 243,568 +23,778 0.00% +17,899 -217,953 -43,355
21/06/15 83,800 -1.18% 178,209 -14,121 10.48% -33,233 -202,373 +47,896
21/06/14 84,800 -0.47% 205,153 -4,058 10.50% +2,507 -144,677 +7,513
21/06/11 85,200 +0.59% 307,361 -5,121 10.52% -8,672 -166,754 +14,163
21/06/10 84,700 0.00% 229,520 +6,949 10.53% -27,644 -125,374 +22,297
21/06/09 84,700 -0.82% 302,058 +27,504 10.51% -14,702 -67,555 -13,635
21/06/08 85,400 -3.06% 367,695 -37,311 10.44% -61,039 -58,885 +98,680
21/06/07 88,100 +0.80% 328,905 +36,352 10.55% +21,014 40,883 -41,152
21/06/04 87,400 -0.11% 384,313 -4,523 10.62% -27,969 7,774 +31,126
21/06/03 87,500 -2.45% 391,845 -64,433 10.52% -60,824 78,322 +124,510
21/06/02 89,700 +0.45% 414,462 -51,027 10.71% +34,481 228,227 +14,549
21/06/01 89,300 +5.56% 795,381 +28,190 10.73% +83,057 132,702 -117,223
21/05/31 84,600 -0.59% 381,759 +32,550 10.66% +6,923 273,147 -38,128
21/05/28 85,100 +1.79% 439,080 +33,705 10.58% -23,978 327,187 -11,150
21/05/27 83,600 -6.70% 1,200,698 -153,062 10.47% -154,944 371,649 +310,380
21/05/26 89,600 -1.32% 423,747 -121,305 10.86% +16,182 553,749 +101,680
21/05/25 90,800 +0.11% 291,442 -34,298 11.10% +23,726 618,454 +10,077
21/05/24 90,700 +2.72% 390,849 +11,271 11.16% +29,001 541,639 -40,730
21/05/21 88,300 -1.12% 407,959 -7,975 11.09% -1,994 509,858 +8,563
21/05/20 89,300 -4.90% 696,015 -238,283 11.06% -37,744 465,557 +275,861
21/05/18 93,900 +3.19% 490,949 -10,710 11.64% +33,479 541,127 -30,540
21/05/17 91,000 +2.36% 446,123 +6,759 11.65% +24,463 514,689 -31,682
21/05/14 88,900 -0.78% 542,363 +31,811 11.55% -19,570 490,804 -12,471
21/05/13 89,600 -2.93% 738,942 -51,078 11.46% +32,708 494,500 +20,775
21/05/12 92,300 -1.91% 674,645 -28,694 11.58% +30,175 435,821 +7,426
21/05/11 94,100 +1.18% 605,379 -71,529 11.65% -6,032 376,982 +72,537
21/05/10 93,000 +0.11% 633,159 -145,430 11.81% +38,729 360,190 +108,117
21/05/07 92,900 +1.53% 635,300 -67,515 12.17% -12,095 285,314 +76,579
21/05/06 91,500 +10.11% 933,247 +45,964 12.28% +42,579 298,085 -95,215
21/05/04 83,100 -3.48% 1,119,617 -71,053 12.15% +89,081 211,800 -34,043
21/05/03 86,100 +0.35% 1,374,247 -164,195 12.24% -61,044 86,505 +227,141
21/04/30 85,800 +9.30% 1,952,466 -75,392 12.54% +223,502 131,468 -151,281
21/04/29 78,500 +4.39% 680,451 +35,651 12.69% +60,963 -67,230 -83,724
21/04/28 75,200 +1.76% 1,012,120 -165,808 12.60% +20,484 -201,663 +141,412
21/04/27 73,900 +1.23% 418,301 -63,725 13.02% +27,156 -183,996 +38,010
21/04/26 73,000 +9.28% 1,004,604 +277,770 13.18% +80,887 -190,612 -365,776
3278.68

▲20.05
0.62%

실시간검색

  1. 셀트리온271,500▼
  2. 삼성전자81,800▲
  3. 대한전선3,275▲
  4. HMM45,050▲
  5. 카카오143,000▼
  6. 대원전선3,555▲
  7. 코미팜11,000▼
  8. 셀트리온헬스118,200▼
  9. 서울식품437▲
  10. 두산중공업24,450▲