rassi
9,400 ▼ 70 (-0.74%)
06/23 장마감 관심종목추가 관심종목 관심종목
아이원스에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

주체별 매매동향

대출가능
날짜 현재가 등락률 거래량 외국인 기관 개인
순매매 지분율 순매매 20일 누적 순매매
21/06/23 9,400 -0.74% 386,830 -15,008 0.00% -10,290 411,349 +23,724
21/06/22 9,470 -2.97% 935,361 -348,986 3.39% +17,408 432,826 +329,976
21/06/21 9,760 +0.62% 756,548 -98,926 4.76% -22,050 394,575 +155,815
21/06/18 9,700 +1.25% 740,725 -72,807 5.14% +106,763 416,625 -52,765
21/06/16 9,190 0.00% 264,211 -13,969 5.39% +26,871 308,520 -16,558
21/06/15 9,190 -0.43% 670,420 -11,364 5.44% +32,516 280,377 -3,742
21/06/14 9,230 +0.44% 686,261 -101,516 5.49% +34,435 245,966 +57,046
21/06/11 9,190 +6.74% 1,163,394 +197,423 5.89% +100,072 249,623 -284,310
21/06/10 8,610 +3.24% 265,688 +43,174 5.11% +20,000 157,849 -68,627
21/06/09 8,340 -1.18% 235,775 -61,748 4.94% 0 136,210 +46,423
21/06/08 8,440 -1.06% 200,753 -16,448 5.18% +49,502 78,399 -35,357
21/06/07 8,530 -0.81% 220,130 -11,904 5.25% 0 3,271 +14,837
21/06/04 8,600 -1.60% 360,495 -82,250 5.29% 0 -11,466 +72,487
21/06/03 8,740 +2.22% 339,444 +15,528 5.62% +2,421 -19,448 -22,615
21/06/02 8,550 +2.64% 347,736 -12,237 5.56% +14,267 -12,443 -10,707
21/06/01 8,330 +0.97% 197,826 +15,654 5.60% +14,896 -20,849 -33,193
21/05/31 8,250 +1.35% 117,918 +11,433 5.54% +15,578 -52,247 -23,372
21/05/28 8,140 -0.25% 91,343 +1,844 5.50% +8,960 -77,139 -11,469
21/05/27 8,160 +0.74% 145,197 -2,238 5.49% 0 -98,254 -35,591
21/05/26 8,100 -0.37% 83,257 -7,846 5.50% 0 -98,254 +9,125
21/05/25 8,130 +1.37% 122,829 +35,580 5.53% +11,187 -194,325 -47,803
21/05/24 8,020 -4.30% 149,444 -25,013 5.39% -20,843 -171,090 +42,563
21/05/21 8,380 -0.36% 137,858 -23,751 5.49% 0 -146,298 +23,109
21/05/20 8,410 +0.60% 190,188 -25,810 5.58% -1,342 -135,960 +27,732
21/05/18 8,360 +0.60% 156,550 -2,876 5.68% -1,272 -87,378 -522
21/05/17 8,310 -1.54% 290,741 -60,648 5.69% -1,895 -82,148 +61,872
21/05/14 8,440 +8.34% 719,942 +127,593 5.93% +38,092 -150,176 -166,493
21/05/13 7,790 -1.89% 197,223 -4,138 5.43% +8,298 -188,268 -4,805
21/05/12 7,940 +0.38% 213,327 +13,076 5.45% -1,639 -201,566 -10,242
21/05/11 7,910 -4.12% 399,044 +10,915 5.40% -57,811 -200,071 +52,689
21/05/10 8,250 -2.48% 245,783 -6,406 5.35% -25,626 -178,694 +27,602
21/05/07 8,460 -0.94% 141,689 -24,897 5.38% -14,737 -207,146 +42,821
21/05/06 8,540 +1.07% 180,133 +5,350 5.48% -7,982 -203,667 +1,534
21/05/04 8,450 +4.06% 337,972 +44,860 5.46% +9,426 -203,003 -52,892
21/05/03 8,120 -0.98% 241,258 -15,928 5.28% +5,861 -162,093 +9,883
3276.19

▲12.31
0.38%

실시간검색

  1. 셀트리온281,500▲
  2. 카카오169,500▲
  3. 대한전선3,205▼
  4. 진원생명과학43,250↑
  5. 삼성전자80,100▲
  6. NAVER423,500▲
  7. KG ETS23,600▲
  8. 씨젠84,800▲
  9. 두산중공업26,000▼
  10. 알체라35,800▲