thinkels
11,700 ▼ 100 (-0.85%)
03/09 13:49 관심종목추가 관심종목 관심종목
동부건설에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

주체별 매매동향

대출가능
누적 거래원 (03/08 기준)
날짜별찾기 :  조회
거래원 비중 순매매 매수 매도 거래량
전체 +54,824 51,149 58,500 109,649
외국계합 +128 0 256 256
한국증권 0.13% +7,253 7,253 0 7,253
키움증권 0.12% +6,618 13,099 6,481 19,580
미래에셋 0.10% +5,667 10,182 4,515 14,697
NH투자 0.10% +5,342 5,342 0 5,342
삼성증권 0.10% +5,242 5,350 108 5,458
대신증권 0.37% -20,443 25 20,468 20,493
KB증권 0.11% -6,227 0 6,227 6,227
한화투자 0.08% -4,435 0 4,435 4,435
신영증권 0.07% -3,835 0 3,835 3,835
하나금융 0.07% -3,743 0 3,743 3,743

※ 누적 거래원 산정 : 03/08 기준 (코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임)

일별 거래원
일자 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2021/03/08 11,800 -2.07% -7,095 11,800 11,800 -256 0 256
2021/03/05 12,050 0.00% -7,558 12,050 12,050 -2,688 600 3,288
2021/03/04 12,050 +0.42% -56 12,050 12,050 +2,271 5,366 3,095
2021/03/03 12,000 +1.27% +6,071 12,000 12,000 -2,014 1,147 3,161
2021/03/02 11,850 -1.66% -778 11,850 11,850 -2,026 208 2,234
2021/02/26 12,050 -3.60% +3,791 12,050 12,050 -5,750 585 6,335
2021/02/25 12,500 +3.73% +1,043 12,500 12,500 +315 812 497
2021/02/24 12,050 -4.37% +16,284 12,050 12,050 -7,442 0 7,442
2021/02/23 12,600 +0.80% -65 12,600 12,600 -3,550 0 3,550
2021/02/22 12,500 -2.34% -22,331 12,500 12,500 +6,073 11,901 5,828
2021/02/19 12,800 -1.54% -1,837 12,800 12,800 -4,721 1,218 5,939
2021/02/18 13,000 -1.14% +7,366 13,000 13,000 -5,243 0 5,243
2021/02/17 13,150 +0.38% -2,771 13,150 13,150 -444 872 1,316
2021/02/16 13,100 0.00% +16,451 13,100 13,100 -440 14 454
2021/02/15 13,100 0.00% +1,868 13,100 13,100 -4,110 1,008 5,118
2021/02/10 13,100 -0.38% -5,153 13,100 13,100 +4,409 4,409 0
2021/02/09 13,150 -0.75% +2,175 13,150 13,150 -792 708 1,500
2021/02/08 13,250 +1.15% +35,103 13,250 13,250 -1,318 0 1,318
2021/02/05 13,100 -1.13% -5,061 13,100 13,100 -481 1,886 2,367
2021/02/04 13,250 -0.75% +16,316 13,250 13,250 -9,332 0 9,332
2021/02/03 13,350 +2.30% -12,854 13,350 13,350 +5,913 7,820 1,907
2021/02/02 13,050 +1.16% +1,404 13,050 13,050 -1,440 379 1,819
2021/02/01 12,900 +3.20% +8,858 12,900 12,900 +2,672 2,672 0
2021/01/29 12,500 -3.10% +14,351 12,500 12,500 -5,661 1,096 6,757
2021/01/28 12,900 -1.90% -23,430 12,900 12,900 +22,643 22,643 0
2021/01/27 13,150 -1.87% +15,774 13,150 13,150 -30,722 2,283 33,005
2021/01/26 13,400 -0.74% +906 13,400 13,400 -2,133 0 2,133
2021/01/25 13,500 -0.74% -18,738 13,500 13,500 +1,415 1,415 0
2021/01/22 13,600 -0.73% +1,981 13,600 13,600 +1,771 1,771 0
2021/01/21 13,700 0.00% -4,288 13,700 13,700 +126 126 0
이전 · 1 · 2 다음
2976.31

▼19.80
-0.66%

실시간검색

  1. 셀트리온327,000▲
  2. 삼성전자83,200▼
  3. 이트론1,045▲
  4. 이화전기429▲
  5. 세종텔레콤917▲
  6. 서울식품366↑
  7. 동방12,950↑
  8. 기아차83,300▼
  9. 에이치엘비62,700▼
  10. NAVER390,500▼